Zenit 2020/2021

Zenit 2020/2021 školské kolo

20.10.2020 sa konalo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Naši žiaci sa zúčastnili súťaže a obsadili krásne miesta.

Na krásnom 5. mieste v A kategórii skončil Daniel Mačura. 9. mieste Adam Kukučka a 12. mieste Matej Kulháň.

V B kategórii pekne obstáli na 7. mieste Bálint Janik a 8. mieste Alžbeta Žiarovská.

Všetkým zúčastneným žiakom A aj B kategórie, gratulujeme, ďakujeme a tešíme sa z ich úspechov!

Kompletné výsledky školského kola sú zverejnené na stránke súťaže:

Link na stranku