PixelFederation

Firma PixelFederation otvorila 6. 4. 2017 dvere našim žiakom, aby zistili, koľko úsilia je za tvorbou počítačových hier. Žiaci si prezreli  úžasné priestory firmy, videli priamo pri práci dizajnérov, grafikov, programátorov, testerov, ale aj pracovníkov marketingu, či centrum hráčskej podpory.

Z prednášky Alexandra Paveleka o gamedizajne si odniesli hodnotné informácie o tvorbe a dizajne hier. Zistili, že je to tvrdá práca, za ktorou sa skrýva veľké úsilie.

Prednáška Paulínky Setnickej nás zasvätila do histórii firmy, ale aj do jej budúcnosti a predstavila nám plány firmy.

Na záver exkurzie si žiaci mohli vyskúšať technológie pre virtuálnu realitu.

Žiaci zistili, aké to je pracovať v tak úspešnej firme. Aké výhody a nevýhody prináša práca v takejto firme.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 🙂