Obsah štúdia

P.B.

 1. Komponenty počítača.
 2. Operačný systém – Windows – Oboznámenie žiakov s filozofiou práce v prostredí OS Windows a s prácou so štandardnými aplikáciami
 3. PaintBrush – grafický editor. – práca s grafikou pomocou jednoduchého programu
 4. Word – textový editor. – oboznámenie s prácou s najznámejším textovým editorom
 5. Počítačové siete
 6. Internet – história a vznik
 7. Program Logomotion
 8. Animácia
 9. Algoritmy a programovanie – Scratch

S.B.

 1. História a vznik výpočtovej techniky
 2. Generácie počítačov
 3. Algoritmizácia úloh – Scratch
 4. Dvoj ková sústava
 5. Comenius Logo
 6. Teória grafov

T.B.

 1. Algoritmizácia úloh – Imagine
 2. Internet
 3. Teória grafov
 4. Softvér, Encyklopédia

K.B.

 1. Textový editor – Word
 2. Tabuľkový procesor – Excel
 3. Základy práce s programovacím jazykom Pascal v prostredí Lazarus – údajové typy , príkazy IF,WHILE,CASE,REPEAT, FOR

KN.B.

 1. Unit CRT, ukážky, procedúry a funkcie
 2. Typ dvojrozmerné pole
 3. Matice
 4. Typ RECORD
 5. Podprogramy – procedúry a funkcie
 6. Typ string – popis, význam
 7. Typ množina – popis, význam .

SX.B.

 1. Prehľad operačných systémov
 2. Základná doska, prídavné karty a pamäte počítača
 3. Grafika v Pascale
 4. Vektorový grafický editor – CorelDRAW
 5. Tvorba vlastných unitov v Pascale
 6. Počítačové siete
 7. Internet
 8. Údajový typ súbor – typové súbory, textové súbory
 9. Databázové systémy

SP.B.

 1. Vírusy, ukážky antivírusových programov
 2. Lineárne štruktúry
 3. Zásobník, front, zoznam
 4. Dynamické dátové štruktúry
 5. Lineárne vyhľadávanie
 6. Binárne vyhľadávanie
 7. Triedenia
 8. Binárny strom
 9. Práca na ročníkovom projekte
 10. Štruktúra, hardvér počítača
 11. Periférne zariadenia
 12. Štatistika
 13. Prezentácie

OK.B.

 1. Sústava lineárnych rovníc s n neznámymi.
 2. Gaussova eliminačná metóda.
 3. Determinant matice
 4. Riešenie rovnice s jednou neznámou.
 5. Výpočet druhej a tretej odmocniny.
 6. Výpočet určitého integrálu.
 7. Výpočet súčtu nekonečného radu.
 8. Sieť Internet
 9. Tvorba www stránok

1.A,B,C,D

 1. Pojem údaj, informácia, Von-Neumannová koncepcia
 2. Číselné sústavy
 3. Operačný systém
 4. Grafický editor GIMP
 5. Pascal v prostredí Lazarus-popis,typy premenných,IF,CASE,cykly, jednorozmerné pole
 6. Textový procesor – WORD
 7. Prezentácia v POWERPOINTE
 8. Internet-vznik, história

1.AJ

 1. Pojem údaj, informácia, Von-Neumannová koncepcia
 2. Číselné sústavy
 3. Operačný systém
 4. Grafický editor Paintbrush
 5. Pascal-popis,typy premenných,IF,CASE,cykly, jednorozmerné pole
 6. Textový procesor – WORD
 7. Prezentácia v POWERPOINTE

2.A,C,D.

 1. MS Excel
 2. Word-opakovanie
 3. Pascal-CASE,cykly,jednorozmerné pole,podprogramy,string,record
 4. Corel Draw

3.A,C,D

 1. Pascal-dvojrozmerné pole,množina,súbor
 2. Tvorba www stránok
 3. Zvuky, video
 4. Zašifrovanie, dešifrovanie údajov
 5. Právna ochrana programov