Obsah štúdia

P.B.

  1. Komponenty počítača.
  2. Operačný systém – Windows – Oboznámenie žiakov s filozofiou práce v prostredí OS Windows a s prácou so štandardnými aplikáciami
  3. PaintBrush – grafický editor. – práca s grafikou pomocou jednoduchého programu
  4. Word – textový editor. – oboznámenie s prácou s najznámejším textovým editorom
  5. Počítačové siete
  6. Internet – história a vznik
  7. Program Logomotion
  8. Animácia
  9. Algoritmy a programovanie – Scratch

Pokračovať v čítaní „Obsah štúdia“