Krúžky

Každoročne ponúkame žiakom rôzne krúžky.

V školskom roku 2016/2017 sme otvorili tieto:

Príprava na súťaže z Informatiky – PaeDdr. Janka Pechová

 • Zenit
 • ProfIIt
 • Olympiáda z informatiky

Popoludnie s počítačom – Mgr. Tomáš Zaujec

 • počítačová grafika
 • programovanie
 • tvorba a úprava videií
 • tvorba a úprava zvuku
 • prezentácie
 • počítačové hry

Obsah štúdia

P.B.

 1. Komponenty počítača.
 2. Operačný systém – Windows – Oboznámenie žiakov s filozofiou práce v prostredí OS Windows a s prácou so štandardnými aplikáciami
 3. PaintBrush – grafický editor. – práca s grafikou pomocou jednoduchého programu
 4. Word – textový editor. – oboznámenie s prácou s najznámejším textovým editorom
 5. Počítačové siete
 6. Internet – história a vznik
 7. Program Logomotion
 8. Animácia
 9. Algoritmy a programovanie – Scratch

Pokračovať v čítaní „Obsah štúdia“