Sekunda v IT Akadémii

V rámci projektu IT Akadémia sa naša PK informatiky zapojila do overovania metodík. Vybrali nás v overovaní metodiky „Tvorba a úprava videa“. Keďže metodika bola určená pre stupne 7. a 8. ročníka na základnej škole, tak sme sa s triedou II. SA.  pustili do práce 😉

Metodika bola postavená na bádateľskom prístupe a tak žiaci pracovali zväčša samostatne.

Môžete sa presvedčiť, že naši žiaci sú naozaj veľmi šikovní a kreatívni.