Tohtoročný 20. september bol pre našich nových študentov výnimočný. Po dvoch rokoch epidemiologických opatrení sa znova v PKO konali imatrikulácie. Slávnosť, ktorú pripravila trieda IV.AJ sa niesla v historickom duchu. Po úvodnom programe organizátorov, v rámci ktorého sme videli zábavnú scénu z praveku a
nádherné prevedenie valčíka, nasledoval nástup prvákov.

   

Potom zaznela študentská hymna Gaudeamus Igitur a príhovor pani riaditeľky. Nastal čas na zloženie študentského sľubu a prevzatie časicov – tematického prevedenia našich preukazov ISIC, ktoré si každý žiak pípol pred prechodom strojom času. Po takomto oficiálnom prijatí prvákov medzi študentov Golianka sme sa dozvedeli, že časostroj prvákov rozhádzal po celej našej časovej osi, a tak nastal čas na jednotlivé vstupy, ktoré si triedy pripravili.

Ako prvá sa predviedla trieda I.PA. Ich vydarený tanečný program začal postupne gradujúcim tancom pri ohni, ktorý sa vyvinul do energiou nabitej choreografie. Nechýbali kožušiny, dotrhané tričká a iné prvky, vďaka ktorým bolo na prvý pohľad jasné, že prezentujú pravek. Po nich nasledovala I.B so starovekom. Vtiahli nás do vtedajšej doby predstavením dávnych kultúr – napínavým súbojom faraónov a tancom starovekých Grékov. Svoje kostýmy doplnili vavrínovými vencami, zlatými kruhmi či bielymi tógami. Zo svojho vystúpenia nevynechali ani tancujúcich Rimanov odetých v typických šarlátových plášťoch. Na záver sme uvideli spoločnú choreografiu celej triedy s pani profesorkou Michalíkovou, ktorá si vyslúžila búrlivý potlesk publika.

   

Ako ďalšia sa na časovej osi našla trieda I.C. V ich prevedeniu sme odsledovali stredovekú korunováciu panovníkov. Hoci slávnosť prerušil únos kráľovnej, kráľ danú situáciu oslávil radostným prípitkom. Silu stredovekej atmosfére dodávali dobová hudba a typické historické oblečenie.

  

Toto zaujímavé a zároveň humorné predstavenie vystriedala trieda I.A, ktorá si pre nás pripravila príbeh slávneho Titanicu. Oduševnene zahrali útržok z tohto príbehu: Rose sa pohádala so svojím snúbencom ale bola zachránená – neznámy spolucestujúci Jack jej totiž rád prišiel na pomoc. Nasledovala spoločná choreografia celej triedy, kde nesmieme zabudnúť spomenúť ani to, ako šikovne sa im podarilo utvoriť romantickú atmosféru vďaka svetlám bateriek.

Ako poslední sa nám na futbalovom zápase našli študenti I.AJ, ktorí nám priblížili moderné dejiny. Táto trieda predviedla dokonale zladenú choreografiu k hitovke Waka Waka z roku 2010. Ich predstavenie obsahovalo viacero sólových vystúpení a sršalo pozitívnou energiou. Po týchto zábavných a kreatívnych predstaveniach našich nových študentov nasledovala zábava, ktorej sa mohli zúčastniť všetci študenti našej školy. S istotou môžeme povedať, že na konci večera všetci odchádzali s úsmevmi na tvárach.

 

[text: Natália Ťapušová, Kristína Lidiková; foto: Adam Kožík]