Čaute čaute Goliankári! Po letných prázdninách sa vracajú nie len povinnosti, staré známe rutiny a naše preslávené zemiaky, aj my sme späť. Váš školský parlament. Začiatkom tohto školského roka k nám zavítal nový vietor, keďže máme okrem nových členov z prváckych tried taktiež nové usporiadanie. Sme rozdelení na niekoľko úsekov, z ktorých každý má svojho vedúceho a rôzne úlohy.

Úsek školských aktivít:
Organizuje všetky aktivity vrámci školy (Spooky day, Movie night, Farebný týždeň…). Jeho vedúcou je Evelyn Fazekašová

Úsek dizajnu a fotografie:
Má na starosti tvorbu plagátov a dokumentáciu aktivít, ktoré sú v našej réžii. Vedúcou tohto úseku je Vivien Vágiová a jeho súčasťou sú aj študenti mimo parlamentu – naši fotografi a grafickí dizajnéri.

Úsek PR:
Stará sa o takzvanú verejnú mienku a jeho vedúcou je Katarína Pekárová.

Úsek mimoškolských aktivít:
Je tím, na ktorý sa obrátite ak budete mať záujem o súčasť na projekte mimo školy. Na jeho čele stojí Viktor Lukács.

Úsek riadenia medzinárodných projektov:
Má na starosti možnosti vycestovania s Erasmom a jeho vedúcim je Jakub Remeň.

Školský parlament nášho gymná- zia má v školskom roku 2022/2023 takéto zloženie:
Predseda: Jakub Remeň 3.AJ
Podpredsedkyňa: Stella Hrenáková 2.A
Členovia: Ema Učňová 2.C, Evelyn Fazekašová 3.AJ, Katarína Pekárová 1.B, Laura Brathová 2.AJ, MatejGarai V.KNA, Natália Bencová VI.SXA, Nela Gerová 1.B, Samuel Pňaček 1.A, Sofia Sitárová 4.AJ, Viktor Čičo 2.C, Viktor Lukács 2.B, Vivien Vagaiova 1.A

  

Čo sa týka aktivít na tento školský rok, koncom októbra sme mali prvý Spooky deň, na ktorom sa predviedli a vybláznili mnohí študenti so svojimi kreatívnymi, vtipnými či strašidelnými maskami (pozdravujeme prváčku s ,,roztrhanou tvárou“, ktorá nás desí dodnes). Ďalej sa môžete tešiť na typické Kakavko a Mikuláša ale aj na Vianočné trhy, ktoré boli naposledy pred chýrnou 8 mesačnou karanténou, takže budú pre mnohých z vás úplnou novinkou. Prvý polrok ukončíme pár dňami relaxu, počas ktorých zregenerujeme svoje mysle, telá a naberieme sily do druhého polroku. Koncom minulého školského roku sa nám taktiež podarilo získať grant na projekt s názvom ,,Informované stoličky”. Chceme ním vyriešiť problém informovanosti vás – študentov našej školy a taktiež zveľadiť priestor pred bufetom, ktorý je, nebudeme si klamať,najobľúbenejším priestorom celej školy.Počas druhého novembrového týždňa bude pár šikovných umelcov z rôznych tried pomaľovávať stoličky, ktoré budú znázorňovať rôzne významné literárne diela (môžete sa tešiť na Malého Princa, Pána Prsteňov či Petra a Luciu). Okrem nich bude súčasťou Bufetu No.2 aj nástenka so všetkými aktualitami ako sú projekty či aktivity na škole ale aj krátkodobé Erasmy na rozmanité témy.

PS: Založili sme nový Instagram nášho gymnázia (o jeho mene vás budeme informovať), na ktorý nám môžete posielať návrhy na aktivity alebo dotazy, dobrých nápadov predsa nikdy nie je dosť. Takže ak budete niečo mať, neváhajte nás kontaktovať 🙂

[text: študentský parlament; foto: archívy študentského parlamentu]