Dátum, ktorý sa už navždy vryje do sŕdc našich maturantov. 23. september 2022. Je symbolom dospelosti, no taktiež akousi slávnosťou úspechu, ktorý naši maturanti dosiahli. Či už osem, päť a či štyri roky na našej škole, prešli si mnohými prekážkami a výzvami. Zažili úspech a tiež neúspech, no cez všetko sa dostali a teraz sú tu.

Prípravy začali už od skorého rána a žiaci nastúpili na generálku o 8:15. Veľkou pomocou a oporou v týchto prípravách im bola pani profesorka Jana Stanková. Sála sa počas dňa premenila v čarovné miesto hrajúce zelenou a bielou, typickou pre stužkovú slávnosť. Zo stropov viselo jagavé osvetlenie, ktoré priestory premenilo v magické miesto a stoly zdobili mosadzné svietniky. Torty spolu so zákuskami boli vyzdvihnuté od cukrárov a premiest- nené do sály. Fotografi prichádzajú a spolu s nimi si nesú aj fotoaparáty, ktoré už navždy zdokumentujú túto čarovnú noc. Hodiny odbili šesť hodín. Hostia súusadení, maturanti nastúpení a stužková slávnosť sa môže začať! Ako každá slávnosť, aj stužková potrebuje moderovanie. O to sa postaral talentovaný žiak z III.A, Lukáš Balko, ktorý svoju úlohu s ľahkosťou zvládol. Ako už je zvykom, večer zahájila pani riaditeľka Zuzana Hurtová slávnostným príhovorom a po ňom nasledovalo pár povzbudzujúcich slov aj od pani Lucie Rumanovej, predsedníčky rady rodičov.

   

Príhovor predniesli aj maturanti Nina Kadáková z VIII.OKA, Zuzana Cibulčiková z IV.A a Michal Hlušek z V.AJ. Následne nadišiel okamih odovzdania stužiek na znak šťastia pri maturitnej skúške a šerpovania triednych paní a pánov profesoriek a profesorov. Večer pokračoval slávnostnou večerou a nato nasledoval tradičný valčík. O tanečnú choreografiu na hudbu Loyal Brave True od Christiny Aguilery sa postarala p.p. Eva Karlubíková. Na programe sa podielali aj Dávid Kiš z VIII.OKA s tanečnou partnerkou Alexandrou Hollou z III.C, ktorí predviedli senzačné vystúpenie na pesničku Apologize od Timbaland. Rebeka Maťušová z VIII.OKA, ktorá predviedla svoje schopnosti vo Fitness na hudbu od Fergie, Be Italian. Barbora Dvořáková z IV.C s tanečnou skupinou N Dance Company na choreografiu od zakladateľa tejto skupiny, Nora Grofčíka. Ďalej predviedla svoje jedinečné nadanie aj Alžbeta Žiarovská z VIII.OKA, ktorá nás uchvátila s ohňovou show či Anna Dukesová, ktorá hrala na husliach. Treba tatiež spomenúť spevácke duo študentiek z VIII.OKA, Deany Líškovej a Emmy Ulrichovej, ktoré zaspievali Fallin od slávnej Alicii Keys.

   

Bol to magický večer plný nezabudnuteľných okamihov, ktorý už navždy zostane v srdciach našich maturantov. Veríme, že naň budú s radosťou spomínať a pripomínať si tak vzácne momenty s ich kamarátmi a triednymi profesormi.

[text: Ema Ložiová; foto: Adam Kožík]