Krúžky

V školskom roku 2020/2021 ponúkame tieto krúžky:

Príprava na súťaže a maturitnú skúšku z Informatiky – PaeDdr. Janka Pechová

 • Zenit
 • ProfIIt
 • Olympiáda z informatiky

Popoludnie s Informatikou – Mgr. Tomáš Zaujec

 • počítačová grafika
 • programovanie – UNITY
 • tvorba a úprava videií
 • tvorba a úprava zvuku
 • prezentácie
 • počítačové hry
 • League of legends
 • World of tanks

Arduino – Mgr. Juraj Horváth

 • programovateľný mikrokontróler
 • tvorba jednoduchých robotov

Microbit – Mgr. Martin Cápay, PhD.

 • Micro:Bit