DofE ceremónia

Po netradične náročnom roku sa nám podarilo oceniť našich úspešných dofákov!

19.5. 2021 sa v školskej jedálni uskutočnila slávnostná ceremónia odovzdávania ocenení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu absolventom bronzovej úrovne. 19 odmenených žiakov a vedúci programu DofE si ceremóniu užili a vypočuli si príhovor pani riaditeľky RNDr. Zuzany Hurtovej, DofE koordinátorky PhDr. Kataríny Michalíkovej, ambasádoriek a dve nádherné piesne odspievané Deanou Líškovou a Danielkou Račkovou. Každému dofákovi bol udelený certifikát a odznak, ktorý im bude pripomínať, že sebazaprenie a odhodlanie vždy prinesie svoje ovocie a že nikdy netreba prestať v sebarozvoji, pretože práve to je to, čo nás posúva vpred každý deň. Po gratuláciách sa dofáci pustili do lahodnej torty a užívali si chvíle so svojimi spolužiakmi a vedúcimi. Za sprievodu moderátora Dominika Čačíka sa celá ceremónia niesla v príjemnej atmosfére a dodala všetkým motiváciu na ďalšie veľké skutky, ktoré v budúcnosti dokážu.