Strieborná expedícia

Strieborná expedícia úspešne dokončená!

Dňa 23. 06 – 25. 06. 2021 sa zúčastnili expedície aj žiaci na striebornej úrovni DofE. Študenti zo VI.SXA, III.AJ a IV.AJ vytvorili 2 expedičné tímy: Horalky (Radka Liptáková, Veronika Koščialiková, Veronika Kozová, Viktória Fülöpová) a 6 a pol otlaku (Emma Darnadiová, Ema Horská, Miriam Vagundová, Vanesa Urbanová). Vynaložili nemalé úsilie a v priebehu 3 dní prešli približne 58 kilometrov od Hrádku cez Jelenie Jamy, Banku až do Jalšového za priameho dohľadu Mgr. Tomáša Zaujeca a Mgr. Vladimíry Jurákovej. Všetci si odniesli so sebou pekné spomienky a hlavne veľa dobrodružných zážitkov. Plniť ciele striebornej úrovne bola skutočná výzva a dofáci môžu byť hrdí na to, že ich úspešne zvládli.