Prezentovanie expedícií

Expedície odprezentované, môžeme ísť ďalej!

Všetky expedície sú za nami a prišiel čas na ich obhajobu. Dňa 29. 06. 2021 sa stretli všetci študenti zapojení do DofE, ktorí za prítomnosti školskej koordinátorky DofE, vedúcich a vedenia školy odprezentovali výsledky svojich dobrodružných expedičných výprav pred očami žiakov školy, ktorí boli zvedaví na naše zážitky a prišli nás podporiť. Prezentácie tímov boli pútavé a jasne deklarovali úspešné splnenie vytýčených cieľov. Vypracované štatistiky i vytvorené videá sa všetkým páčili a motivovali ostatných študentov k zapojeniu sa do DofE v budúcom školskom roku 2021/2022.