časopis študentov gymnázia na Golianovej ulici v Nitre

Redakčná rada Ozveny

Školský rok 2022/2023


Šéfredaktorka 
Redaktori:
 Grafici:
 Ilustrátorka:

Školský rok 2021/2022


Šéfredaktor a zástupkyňa šéfredaktora:
Redaktorky a redaktori:
Grafičky a grafici:

O jazykovú úpravu sa stará p.p. Renáta Lukačková a spolupracujú s nami aj p.p. Ľubica Barátová, p.p. Tomáš Zaujec.

 

Školský rok 2020/2021Šéfredaktor a zástupkyňa šéfredaktora:

 

Redaktorky a redaktori:

 

 

Grafičky a grafici:

 

 

 

O jazykovú úpravu sa stará p.p. Renáta Lukačková a spolupracujú s nami aj p.p. Iveta Palková, p.p. Tomáš Zaujec.