V goliankárskom svete je pravdepodobne málo vecí, ktoré vzbudzujú také nadšenie ako povestný benefičný koncert. Inak tomu nebolo ani tento školský rok, kedy sa táto udalosť po dvojročnej pandemickej pauze opäť vrátila do Divadla Andreja Bagara.
Pri predstave návratu na veľké divadelné dosky sa nepochybne viacerým študentom zjavili v očiach iskričky spomienok, tými novými naopak prešla vlna zvedavosti. Táto jedinečná príležitosť predstavuje pre mnohých jeden z najlepších zážitkov počas štúdia, na ktorý nostalgicky s láskou spomínajú ešte dlho po jeho ukončení. Po pár mesiacoch plných konkurzov a nácvikov sa benefičný koncert v plnej paráde uskutočnil dňa 11.12. 2022 v priestoroch veľkej sály Divadla Andreja Bagara v Nitre so začiatkom o sedemnástej hodine. Netradičnou novinkou bolo konanie koncertu v nedeľu, čo však zjednodušilo účasť pre mnohých rodičov. Tento ročník dostal na číselnej škále prívlastokdvadsiaty šiesty.

    

Večer bol naladený v duchu zaujímavej témy Metamorfózy Vianoc, ktorá dala účinkujúcim veľa možností na kreatívnu reprezentáciu. Vo vstupnej sieni divadla mali prichádzajúci možnosť zakúpiť si GymGol merch alebo najnovšie vydanie našej Ozveny. Javisko zaplnili zlaté darčeky, vianočné stromčeky, svetielka, gule i honosne pôsobiaci zlatý trón Ten pútal pohľady divákov od samého začiatku. Pestrosť v programe nechýbala ani tentokrát, striedali sa čísla každého druhu. O hodnotný umelecký zážitok sa postarali recitátori, tanečníci, speváci aj hudobníci z radov študentov nášho gymnázia. Nesmelo chýbať srdečné vianočné vinšovanie, spoločenské a moderné tance, predtancovanie maturantov, spevácke duetá, hra na hudobných nástrojoch a fitness tanečné zostavy. Jedinečný nedeľný večer v divadle zakončil študentský zbor pod vedením p.p. Kisovej, veľkolepý potlesk celého hľadiska a samozrejme, konfety.

        

Predvianočný čas spríjemnila študentom repríza benefičného koncertu v aule UKF dňa 16.12. 2022. Upršané dopoludnie bolo doplnené o neplánované úsmevné momenty. Účinkujúci bojovali so zlým ozvučením, osvetlením a najmä niekoľkokrát zlyhávajúcim audiom, no zvládli to statočne a aj napriek nepriaznivým podmienkam ich vystúpenia nestrácali na kvalite.
Študentské a učiteľské osadenstvo Golianka tak malo možnosť stráviť pohodové chvíle a užiť si benefičný koncert, ktorý nám už pravdupovediac vo svojej tradičnej podobe chýbal.

 

[text: Ema Kmeťová; foto: Adam Kožík]