Projekt Zvýšenie kvality vzdelávania na našom gymnáziu beží už od roku 2019, ale hneď v pätách ho nasledoval Covid. Teraz sme sa ho síce čiastočne zbavili, no realizácia projektu končí už tento kalendárny rok. „Za pol roka nestihneme všetky projektové aktivity – exkurzie, ktoré boli plánované na tri školské roky,“ smúti projektová manažérka Zuzana Uhríková-Strešková.


Projekt a verejné obstarávanie na exkurzie

Projekt bol pôvodne plánovaný od októbra 2019 do septembra 2022. Kvôli pandémii škola už požiadala o predĺženie, ktoré nám bolo
i schválené. Avšak, iba do konca roka 2022. Pandémia s ochorením COVID trvala dlhšie ako sme si predstavovali a nemalo to dopad iba v podobe vyučovania z domu, ale trpel aj trh
s cestovným ruchom.

„Verejné obstarávania neboli úspešné, pretože cestovné kancelárie krachovali. Nemali sme ani len záujemcov z cestovných kancelárií, takže verej-né obstarávanie boli neúspešne ukončené. Dnes sa život už vracia do starých koľají,“ objasňuje neúspešnosť povinných verejných obstarávaní, ktoré sa (ne)mohli konať počas
uplynulých rokov Zuzana Uhríková-Strešková.

Pandémia a stále rastúce ceny

Rozpočet pre projekt bol robený pri podávaní projektu ešte v roku 2019. Pandémia priniesla infláciu a cestovné kancelárie a hotely, ktoré „prežili“ vystrelili s cenami ešte vyššie. Pôvodné ceny v projekte nezodpovedajú realite a projekt s rozpočtom sa
v dobe realizácie meniť už nedá.

„Nebude všetko zadarmo, tak ako sa pôvodne avizovalo, bohužiaľ. Všade bude doplatok, no budeme sa snažiť, aby bol čo najmenší a nezaťažil tak rozpočet rodín. Chceme, aby mohli ísť všetci, ktorí budú mať záujem.“ Zuzana Uhríková-Strešková, ktorá manažuje projekt, ubezpečuje, že ceny doplatkov sa budú držať okolo piatich eur pri jednodňových exkurziách, pri viacdňových exkurziách bude cena určite na osobu a deň vyššia.


Čo s peniazmi, ktoré neminieme?

Aj napriek predĺženiu sa nestihne vyčerpať rozpočet v celkovej veľkosti 311 579,54 eur. Exkurzie so svojou hodnotou 81 093,20 €, tvorili až takmer jednu tretinu rozpočtu. Materiálne a didaktické vybavenie sa už nakúpilo, krúžky, pedagogické kluby
a extra hodiny sa priebežne uskutočňujú a rozpočet sa priebežne čerpá ale peniaze určené na nezrealizované exkurzie sa presúvať nesmú.

„Za tri roky sme mali naplánovaných bez mála 50 exkurzií, tie sa nám nepodarí zrealizovať v jednom celom kalendárnom roku a ani to nie celom. Zostatok peňazí, ktoré nebudú vyčerpané budeme musieť, žiaľ, vrátiť,“ hovorí Zuzana Uhríková-Strešková, ktorá projekt i sama navrhovala.

Projekt síce trvá do decembra 2022, ale jaskyne, skanzeny, hrady, katedrály či múzeá a expozície, ktoré nemajú celoročnú možnosť návštevy, sú od novembra zatvorené. A práve tam sa exkurzie majú odohrávať. Situáciu sťažuje aj fakt, že zo školy ide vždy výprava okolo 40 až 60 ľudí, termíny nie sú voľné pre takú veľkú skupinu tak, ako by boli potrebné v už bez tak okresanom časovom období. Pol roka pred ukončením financovanie projektu už funguje inak, a to formou refundácií, takže od septembra sa
k boju s časom pridá i finančná kondícia školy.

Čas hrá proti nám

S exkurziami sa začína práve v čase uvoľňovania reštrikcií, no v týchto
slnečných mesiacoch majú školy ruky plné práce. „Procesy v školstve sa už oživili a teda do tohto krátkeho času prichádzajú ústne maturity. Tie sú obrovským zásahom do vyučovania, čaká nás prijímacie konanie pre tri druhy štúdia, musia prebiehať kurzy ochrany a obrany človeka. Učitelia sú v permanentnom pracovnom nasadení,“ dopĺňa Zuzana Strešková-Uhríková, ktorá pracuje na sekretariáte riaditeľky školy, a tak dôverne pozná všetky procesy.

Z týchto dôvodov budú prioritou jednodňové exkurzie, aby stihlo zážitkové učenie, čo najviac študentov. „Ideme konečne do tých exkurzií, ktoré sme sľubovali a škola pre to spraví maximum. No, neuskutočnia sa v takom množstve ako sa to plánovalo. Nie je to jednoducho možné, , ale budeme si držať palce, aby ich vyšlo, čo najviac“ uzatvára Zuzana Uhríková-Strešková, ktorá projekt úspešne navrhla a ďalej manažuje.

[Patrik Kollár]

PROJEKT ZVÝŠENIE KVALITY VZDELÁVANIA NA GYMNÁZIU GOLIANOVA 68
V NITRE SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU
A Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE