Práve v časoch ako teraz keď našu spoločnosť trápia obavy z pandémie a každodenne vidíme nové správy o vojenskom konflikte na Ukrajine je dôležité, aby sme ostali empatickí voči ostatným a pomáhali si

navzájom. Jedným zo spôsobov, ako vieme pomôcť jeden druhému, je darovanie krvi neznámemu človeku, ktorý má vďaka nám šancu na život .

Podaj mi ruku chcem mať kontakt so životom sú slová, ktorými sa tento rok inšpiroval Slovenský Červený kríž pri vyzývaní na darovanie krvi v kampani Študentská kvapka krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.

18. novembra sa aj študenti z nášho gymnázia zapojili do tejto kampane, čím pomohli a vykonali dobrý skutok. Toto však nie je jediná kampaň zameraná na darovanie krvi, do ktorej sa naši študenti v poslednom období zapojili.  22.februára 2022 darovali krv v rámci kampane Valentínska kvapka krvi. Valetínsku kvapku krvi každoročne vyhlasuje Slovenský Červený kríž pri príležitosti sviatku zaľúbených a trvá od 14. februára do 11. marca 2022.

Aj vďaka týmto kampaniam máme možnosť nachvíľu zastaviť a uvedomiť si, že závisíme jeden od druhého. Aj práve preto by sme mali uvážiť darovanie krvi pokiaľ nám to zdravie umožňuje. Darovanie krvi je skutočným darom života, ktorým môžeme niekomu zachrániť život. Študentom, ktorí sa takýmto spôsobom rozhodli pomôcť patrí obrovská vďaka.

[Natália Ťapušová; foto: net]