Aj v tomto polroku prišli na našu školu noví členovia pedagogického zboru. Aby sme ich lepšie spoznali a dozvedeli sa o nich niečo viac, tak sme ich vyspovedali. Rozprávali sme  sa s p.p. Andrejou Repkovou a p.p. Adamom Lénčešom a p.p.  Slavomírou Palajovou.


Mgr. ANDREJA REPKOVÁ

Prečo ste si vybrali práve naše gymnázium?

No pravda je taká, že gymnázium si vybralo mňa, keďže bolo treba zastupovať dlhodobú PN a nie je ľahké nájsť na to vhodného človeka. Takže ja som tu len dočasne.

Aké sú vaše ambície do budúcna?

Táto otázka je skôr vhodná pre absolventov VŠ a mladých učiteľov ako pre mňa. Ja si pre seba prajem už iba pevné zdravie, minimálne také, ako doteraz.

Čo by ste chceli odporučiť alebo odkázať žiakom?

Študentom by som chcela odkázať, aby sa nebáli komunikovať v cudzom jazyku, drobné gramatické chyby sa stratia, dôležité je vedieť vyjadriť svoje myšlienky.

Prečo ste sa stali profesorkou?

Učiteľkou som chcela byť od detstva, pochádzam z učiteľskej rodiny, takže to bola pre mňa vždy prvá voľba. Angličtinu som milovala od prvej hodiny na základnej škole, takže to prirodzene vyústilo do spojenia učiteľ a cudzí jazyk.


 

Bc. ADAM LÉNČEŠ

Prečo ste si vybrali práve naše gymnázium?

Tak ja som síce absolvent Pároviec (smiech), ale vždy som počúval na Golianko samé pozitívne veci. Bol som sem odporučený a bolo mi jasné, že taká príležitosť sa neodmieta.

Aké sú vaše ambície do budúcna?

Určite chcem najprv doštudovať, dokončiť si magistra a chcel by som potom pokračovať s doktorátom. Samozrejme, keď doštudujem, budem učiť.

Čo by ste chceli odporučiť alebo odkázať žiakom?

Nech sa nikdy nenechajú odradiť ľuďmi a nevzdávajú svojich snov. Neprajúci ľudia vedia veľa pokaziť, preto si treba stáť za svojim. A nech vždy robia, čo ich baví. Robiť niečo, čo ich nenapĺňa je zbytočné, pretože z toho sa neposunú vyššie.

Prečo ste sa stali profesorom?

Tak ešte som sa ním nestal, ale chcem ním byť, aby som mohol ďalej odovzdávať to, čo mňa raz naučili a pomôcť tak študentom v ich budúcom zamestnaní.


PaedDr. SLAVOMÍRA PALAJOVÁ

 

Prečo ste si vybrali práve naše gymnázium?

Jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla učiť u nás je, že ponúkame žiakom rozsiahle možnosti štúdia. Druhým dôvodom boli aj pozitívne reakcie, ohľadom gymnázia na Klokočine, ktoré sa dostávali ku mne z okolia. Ešte počas môjho štúdia na vysokej škole som tu pôsobila ako praktikantka a zapáčilo sa mi v akom ,,duchu“ sa nesie toto gymnázium, čím sa mi aj potvrdili spomínané pozitívne hodnotenia.

Aké sú vaše ambície do budúcna?

Jednou z ambícii, ktoré som mala po dokončení magistra na vysokej škole, bolo dosiahnuť ďalší stupeň vzdelania a to malý doktorát (PaedDr. – pozn. red.), ktorý sa mi podarilo nedávno dosiahnuť.

Chcela by som aj docieliť, aby sa počas môjho vyučovania žiaci nenudili. Mám v úmysle, čo najviac na hodinách používať rôzne aktivity a metódy, ktoré budú, dúfam, žiakov baviť a spestria celkový priebeh vyučovacej hodiny.

Chcem, aby žiaci mali aj iné možnosti získať známku, ako len skúšaním alebo písomkou. Preto im dám možnosti na získanie malých jednotiek, či už za aktívne zapájanie sa na hodinách, vypracovanie úlohy, aktivity na hodine alebo za portfólio, ktoré tiež predstavuje vlastnoručne spracované úlohy či vlastné nápady žiakov.

Celkovo mám teda ambíciu posunúť vyučovanie o krok bližšie od toho nudnejšieho k tomu zábavnejšiemu.

Čo by ste chceli odporučiť alebo odkázať žiakom?

Hlavne to, aby sa nebáli ukázať to, kým sú, akou sú osobnosťou. A ak ich niekto nebude brať takých akí sú, aspoň si vyselektujú tých pravých ľudí, ktorým potom môžu veriť. Ak to však ešte nedokážu, alebo sami sa ešte spoznávajú, nevadí, časom a pomalými krokmi prídu na to, čo treba spraviť a kadiaľ má ich cesta viesť.

Tiež, aby si overovali informácie, ktoré šíria ďalej, pretože šírenie dezinformácií môže ublížiť viac ako si môžu myslieť. To platí aj pri rôznych stereotypoch, ktoré sa vedú v spoločnosti, či už napr. o typickej ženskej alebo mužskej kráse. Pretože zhadzovanie tých, ktorí sa vymykajú aj tomuto stereotypu môže mať väčší dopad, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Prečo ste sa stali profesorkou?

Hlavne kvôli dôvodom, ktoré spomínam vyššie. Chcela som viesť a učiť žiakov k inému zmýšľaniu a k vyučovaniu, ktoré ich bude aspoň z časti baviť.

 

[Paulína Haršániová; foto: súkromné archívy]