Začiatok vojny negatívne ovplyvnil životy všetkých obyvateľov Ukrajiny. Mnohí z nich boli nútení opustiť svoje domovy a utiecť, často len s taškou nevyhnutných vecí.

Redakčná rada v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku zorganizovala na našej škole v dňoch 7.- 9. marca materiálnu zbierku na pomoc utečencom. So zbierkou pomohli aj profesorka Ingrida Jakubičková a aj profesorka Katarína Michalíková a tiež Dofáci. Zbierali sa najmä trvanlivé potraviny, hygienické potreby a hračky. Vyzbierané veci pomohli utečencom, ktorí už prišli alebo v krátkej dobe prídu do Nitry. Vojna nám nastavila zrkadlo a ukazuje akou krajinou, ale i školou sme.

[Ema Nagyová]