Na Golianku nie je nikdy o šikovných študentov núdza, a preto sa traja ambiciózni študenti tento rok rozhodli vôbec po prvýkrát v rámci našej školy zapojiť do projektu Mladí filantropi. Pod vedením p.p. Silvie Tóthovej absolvovali študenti VII.SPA Nina Kadáková, Simona Valová a David Kis edukačné školenia a získali pre naše Golianko grant. Samotný grant, projekt Golianko objavuje osobnosti Nitry, skúsenosti a zážitky nám v rozhovore spoločne priblížia.


Predstavte nám v skratke projekt Mladí filantropi.

D.K. : Pod názvom Mladí Filantropi sa skrýva grantová výzva organizovaná Nitrianskou komunitnou nadáciou. Je zameraný na participáciu mladých ľudí na dianí mesta Nitry. Vďaka grantu môžu pomocou finančnej čiastky realizovať svoje projekty a pomôcť zlepšovať naše mesto.

Aké boli podmienky získania grantu pre Golianko?

N.K. : V prvom rade sme museli vymyslieť nejaký projekt s pridanou hodnotou pre mladých ľudí. Aby sme potom úspešne získali grant, museli sme všetci traja absolvovať víkendové školenia zamerané na všetko, čo by mal taký mladý filantrop vedieť, od základných informácií až po vypĺňanie úradných dokumentov.

Vďaka grantu sa teda podarilo na našej škole zorganizovať projekt Golianko objavuje osobnosti Nitry, kedy sa uskutočnila a ako vlastne vyzeral priebeh tejto akcie?

S.V. : Projekt na škole sa konal 9. a 10. novembra 2021. Vytvorili sa tri druhy workshopov zameraných na históriu, umeleckú tvorbu a prípravu jedál, ktorých sa zúčastnil výber žiakov.

Projekt bol teda rozdelený na 3 časti, kto mal tieto workshopy na starosti a čomu sa v nich študenti venovali?

N.K. : Áno, v pláne boli pôvodne 3 workshopy, avšak workshop zameraný na prípravu tradičných jedál sme museli na poslednú chvíľu trošku inak zorganizovať kvôli pandemickej situácii. Študenti nepripravovali jedlá priamo v škole, ale doma a ich priniesli do školy, kde ich odprezentovali. Umelecký workshop mala pod palcom p.p. Kisová a p.p. Stanková. Tu študenti vytvárali rôzne diela, ktoré zobrazovali významné osobnosti Nitry. Dejepisný workshop viedla p.p. Tóthová. Bol zameraný hlavne na získavanie informácií ohľadom rôznych osobností nášho mesta. Z jednotlivých informácií potom vznikali projekty, ktoré dopĺňali vo vestibule našu malú galériu diel z umeleckého workshopu.

Aký bol výsledok, záver projektu Golianko objavuje osobnosti Nitry?

S.V. : Vyvrcholením projektu bola výstava umeleckých diel, prezentácia pripravených lokálnych jedál, ktorej sa zúčastnilo vedenie školy, primátor Marek Hattas, viceprimátor Miloslav Špoták, zástupcovia z Mestského úradu v Nitre, Nitrianskej komunitnej nadácie a IUVENTY.

D.K. : Umelecké diela pár týždňov zdobili vestibul našej školy a dúfame, že ďalším prínosom bolo pre študentov rozšírenie si vedomostí z histórie a kultúry nášho mesta. Osobne pre nás to bola veľká skúsenosť a na konci sme si povedali, že toto určite nebol náš posledný projekt.

 

[Ema Kmeťová; foto: p.p Zaujec]