Ako každý rok aj tento sa študenti semináru z občianskej náuky

s pani profesorkou Vlastou Zelenkovou zapojili do aktivity Maratón písania listov. Táto aktivita je organizovaná medzinárodnou organizáciu Amnesty International,  ktorá sa zameriava na pomoc ľuďom, ktorí sú prenasledovaní, nespravodlivo väznení alebo v priamom ohrození života. Maratón písania listov je každoročne organizovaný v decembri pri príležitosti medzinárodného dňa ľudských práv – 10. december.

Cieľom je spoločne napísať a poslať čo najviac listov, ktoré obsahujú výzvy pre vlády či vládnych predstaviteľov jednotlivých krajín  a týmto  upozorniť na porušovanie ľudských práv jednotlivcov alebo určitých skupín. Každý rok si Amnesty International vyberie približne dvanásť prípadov, v ktorých sa snažia zlepš

iť alebo zachrániť život tým, ktorý bojovali proti nespravodlivosti a pokúsili sa nenásilne zmeniť systém, alebo vyvíjajú nátlak na vlády konkrétnych štátov, aby zlepšili situáciu v ich krajine pre určitú skupinu obyvateľstva. Petície, urgentné akcie a nátlak na vlády či vládnych predstaviteľov je vo viacerých prípadoch to, čo pomôže zlepšiť podmienky týchto ľudí. Práve vďaka týmto listom už viackrát došlo k prepusteniu väzňov, zmenám alebo zrušeniu zákonov. Podľa slov pani profesorky je neskutočne dobrý pocit, keď sa študentom vrátia pozitívne odozvy, že listy sú obrovským zdrojom nádeje a podpory nie len pre tých, ktorých ľudské práva sú porušované, ale aj pre ich rodiny a priateľov.

Ak nechcete byť ani vy ľahostajný k porušovaniu ľudských práv a chcete niekomu pozitívne zmeniť alebo zachrániť život, stačí navštíviť stránku Amnesty International (www.amnesty.sk) a elektronicky podpísať petíciu, s ktorou sa budete najviac stotožňovať.

[Natália Ť.; foto: Net]