Deň vďakyvzdania je v Spojených štátoch oslavovaný vždy každý štvrtý štvrtok v mesiaci november. Korene tohto sviatku siahajú až do roku 1621. V tomto roku pútnici oslavovali prvý rok svojho pobytu v Novej zemi a vzdávali vďaky Bohu, ale aj Indiánom, ktorí im počas tvrdej zimy nosili kožušiny a potravu, vďaka tomu sa prvým osadníkom z Anglicka podarilo prežiť.

Naša škola zvykne každoročne svojim spôsobom vďakyvzdanie oslavovať. Minulý rok to však kvôli pandemickej situácii nebolo možné. Tento rok sme si to však úspešne vynahradili. Deň vďakyvzdania mala na starosti trieda II.A, ktorá vytvárala aktivity za pomoci pani profesorky Beaty Červeňovej. Na tejto akcii sa zúčastnila trieda I.B, ktorá si najprv vypočula a pozrela zaujímavú prezentáciu o vzniku tohto sviatku.  Po nej nasledoval zábavný vedomostný kvíz, hra Kahoot, srandovné ručné práce, pri ktorých sme z farebného papiera vytvárali tradičný pokrm pre vďakyvzdanie – moriaka. A študenti sa nevyhli ani napínaniu mozgových závitov a museli skladať básničky priamo v jazyku domácom pre vďakyvzdanie – v angličtine. Podľa ich vlastných slov, dopadlo to aj nad ich očakávania. Neskôr nasledovali aj rýchlostné fyzické aktivity. Víťazi týchto aktivít dostali sladkú odmenu. Druhá skupina žiakov z triedy I.A, ktorú mala na starosti pani profesorka Sabína Kovarčíková dokonca aj piekla. Môžeme povedať, že II.A pri vytváraní aktivít a súťaží odviedla skvelú prácu a vďaka nej sme sa naučili veľa o tomto zaujímavom sviatku s už štyristo ročnou históriou.

[Paulína Haršániová; foto: p.p. Zaujec ]