Ako je už tradíciou, Golianko nezaháľalo ani tentokrát a opäť sa zúčastnilo ďalšieho ročníka medzinárodného projektu SchulBrücke. Škola sa prvýkrát zapojila do projektu v roku 2006. Odvtedy sa zapísal medzi stálice úspešných projektov a zároveň exkurzií na Golianku. Našu školu a krajinu tento rok reprezentovalo 8 študentiek pod vedením p.p. Luleiovej. S ich pomocou, zážitkami a skúsenosťami sa spolu pozrieme, ako vlastne vyzeral terajší ročník medzinárodného projektu Schulbrücke a ako si ho dievčatá užili.


Terajší ročník projektu sa konal v pomerne netradičnom dátume, od 10. do 17. septembra 2021. Opätovne hlavnou témou projektu bolo budovanie vzťahov medzi mladými ľuďmi v Európe. Tento ročník mali možnosť spoznávať mladých Európanov, kultúru, diskutovať a rozvíjať svoj potenciál študenti z Holandska, Nemecka, Slovenska a Poľska. Naša goliankárska výprava odštartovala svoju dlhú cestu z vlakovej stanice v Bratislave a ich konečnou destináciou po náročných hodinách cesty vlakom bolo mesto Greifswald na severe Nemecka.

Práca vo workshopoch

Účastníci mali nabitý týždeň. Súčasťou projektu sú vždy semináre na rôzne dôležité témy. Prítomní mali možnosť diskutovať o témach týkajúcich sa filozofie, migrácie, ekonómie sociálnych otázok a  ľudských práv. Dôraz sa však kládol na otázky a problémy ohľadom klimatickej krízy, ekológie, samotných plastov alebo aj o tom, ako by vlastne mohol vyzerať život bez plastov.  Samozrejme, jediným a hlavným dorozumievacím jazykom bola nemčina.

Náš tím

Na programe však neboli len zaujímavé semináre. Naše študentky mali možnosť spoznávať mesto Greifswald rôznymi spôsobmi. Keďže celý projekt je založený na budovaní medzinárodných vzťahov, zúčastnení boli rozdelení do tímov zložených zo všetkých národností. Spoločne takto jednotlivé tímy objavovali zakaždým iné historické a kultúrne pamiatky mesta, o ktorých sa zároveň aj takýmto spôsobom niečo naučili. Okrem iného absolvovali aj prehliadku centra mesta so sprievodkyňou. Naše študentky prekvapili a nadchli rôzne časti mesta, ako trh s fair trade produktmi s názvom Weltladen alebo napríklad komunitné centrum pre mládež Klex. V projekte bola zahrnutá aj prednáška o miestnej univerzite, ktorá má okolo 10 000 študentov a je štvrtou najstaršou univerzitou v Nemecku.

Účastníci projektu SchulBrücke pri ruinách kláštora Eldena v Greifswalde

Samozrejme, prišla na rad ochutnávka tradičných jedál všetkých zastúpených krajín. Študenti z iných kútov Európy tak mali možnosť ochutnať slovenské syry, Horalky, chrumky, Kofolu ale aj napríklad slovenské rastlinné nátierky. Naše študentky mali na oplátku možnosť vyskúšať holandské vafle, poľské pirohy alebo tradičné nemecké salámy.

Účastníci projektu SchulBrücke v centre mesta Greifswald

Možno sa môže naskytnúť otázka, ako sa dá realizovať medzinárodný projekt v časoch pandémie. Nie je to však nič zložité. Účastníci dodržiavali základné opatrenia ako rúška, dezinfekcia či napríklad odstupy na seminároch.

Stavanie mostov

A ako sa teda páčilo našej goliankárskej výprave? Síce projekt trval len týždeň, našim študentkám priniesol pamätné znalosti a zážitky na celý život. Celý týždeň sa niesol v inšpiratívnom a veľmi edukatívnom duchu. Medzi hlavné prínosy patrí najmä zdokonalenie nemeckého jazyka, rozvoj komunikácie, spoznávanie nových a zaujímavých ľudí, kultúr, práca v kolektíve na úrovni a vzájomná pomoc. Okrem  hľadania odpovedí a riešení na rôzne problémy, mali účastníci projektu možnosť spoznávať nemecké prostredie a  kultúru a tiež vychutnať si atmosféru pobrežia baltského mora.

„Dalo mi to veľmi veľa v nemčine, videla som rôzne mentality iných krají, a taktiež som sa inšpirovala mnohými nápadmi,“ hovorí Miriam Vagundová, študentka VII.SPA

 

[Ema Kmeťová; foto: súkromné archívy]