Jaguár Land Rover už po tretí raz vyhlásil zamestnanecký grantový program „Naštartujme región“  z Nadačného fondu Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis, zameraný na naštartovanie komunitného života poskytnutím pomocnej ruky – finančného príspevku, dobrovoľníctva a komunikácie.

Vďaka pani Grznárovej, ktorá je maminou Branislava Grznára žiaka II.A triedy a zároveň aj zamestnancom firmy Jaguár Land Rover sme sa o tejto výzve na našej škole dozvedeli . „Tento podnet nám prišiel práve vhod, pretože už dlhšie sme plánovali nevyužité priestory školských chodieb, cez ktoré žiaci len prejdú či v nich čakajú, moderne vynoviť a vytvoriť oddychovú zónu, kde budú  žiaci tráviť svoj čas nielen cez prestávky,“ hovorí Zuzana Uhríková-Strešková, vedúca realizačného tímu.

Naše gymnázium získalo z tohto grantu finančné prostriedky vo výške 600 eur a vďaka tomu revitalizovalo priestor pred učebňou číslo stošestnásť. Na chodbu sa zakúpili tri sedacie súpravy, jeden stôl, polep na dvere učebne, ktorý je svojou farbou a motívom neprehliadnuteľný. „Škola nemá priestorové možnosti pre vybudovanie spoločenskej miestnosti, aby sa kolektívy mohli neformálne stretávať, a preto veríme, že vytváraním aj takýchto oddychových zón vznikne inšpiratívny priestor pre nenásilnú a tak potrebnú komunikáciu, ktorá je základom spoločného fungovania žiackych kolektívov,“ dopĺňa Zuzana Uhríková-Strešková.

Oddychovú – chill zónu otvorila pani riaditeľka Zuzana Hurtová dňa 15.10.2021 slávnostným prestrihnutím zelenej stuhy.

 

 

 

 

 

 

 

[Patrik Kollár; foto: p.p. Zaujec, net]