Imatrikulácie prvákov

Deň 24. september bol pre nás, ako pre prvákov významným dňom, keďže sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia. Pre epidemiologickú situáciu sa však nekonala ako pominulé roky v PKO, ale v školskej telocvični, kde sme sa počas štvrtej a piatej vyučovacej hodiny stali čestnými študentmi našej školy. Trieda sexta si pre nás prichystala záživný program, predviedli klasický grécky tanec Sirtaki, keďže … Čítať ďalej Imatrikulácie prvákov