Deň 24. september bol pre nás, ako pre prvákov významným dňom, keďže sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia. Pre epidemiologickú situáciu sa však nekonala ako pominulé roky v PKO, ale v školskej telocvični,

kde sme sa počas štvrtej a piatej vyučovacej hodiny stali čestnými študentmi našej školy.

Trieda sexta si pre nás prichystala záživný program, predviedli klasický grécky tanec Sirtaki, keďže témou imatrikulácie boli Olympijské hry. Potom sme ochotne a so smiechom zložili študentský sľub. Nasledovalo čítanie mien všetkých prvákov, preskočili sme cez symbolický prah našej školy, boli korunovaní, podpísali sa na prvácku listinu, vypili tekuté zlato a dostali sme špeciálny darček v podobe tričiek našej školy. Po týchto ceremóniách nasledoval program, ktorý si triedy nacvičili. Po väčšine sme sa nechali inšpirovať témou imatrikulácie a predviedli buď zábavnú scénu, alebo veselý tanec.

Vďaka času strávenému nacvičovaním programu a samotnou imatrikuláciou sme mali šancu lepšie spoznať školu, ktorá nám bude najbližšie roky druhým domovom, ako aj seba navzájom. Na záver už len treba povedať, že sme sa konečne stali pravou súčasťou goliankovskej rodiny.

 

 

                                             [Paulína Haršániová, Natália Sovičová; foto: p.p. Zaujec]