V mesiaci september sa žiaci našej školy na hodinách Etickej a Náboženskej výchovy zamýšľali nad tým, že na svete sa dejú aj horšie veci ako to, že musíme nosiť rúška a dodržiavať  epidemiologické opatrenia.  Asi každý z nás niekedy od rodičov či učiteľov počul frázu: ,,Vieš, čo by za to dali deti v Afrike?“  Nanešťastie toto nie je len fráza, ale každodenná realita.

WHO udáva, že vo väčšine krajín v Afrike má takmer 61% obyvateľov problém s prístupom k potravinám a k vode. Hygiena a zdravotná starostlivosť tam je minimálna, čo je aj najčastejšou príčinou úmrtí detí. Okrem toho každé štvrté dieťa je negramotné a nedostane sa mu žiadne vzdelanie. Lenže ako my, obyčajní smrteľníci môžeme pomôcť? Vďaka dnešnej dobe môžeme pomáhať viac ako kedysi. Väčšina  z nás istotne počula alebo pozná nejakú celebritu, ktorá si svoje dieťa adoptovala práve z miesta s horšími sociálnymi podmienkami, tak prečo by sme tak

nespravili aj my? Rozhodli sme sa teda o adopciu chlapca z Afriky.  Samozrejme, že ide o adopciu na diaľku.  Dosiahli sme tak pomocou organizácie Adopcia srdca, ktorá už roky zabezpečuje lepší život pre deti a mládež z chudobných krajín bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, či zdravotný stav. Jej cieľom je nie len zabezpečiť vzdelanie, ale aj pomôcť rozvinúť komunitu v ktorej žijú.  Z centra Adopcie srdca sme si tak adoptovali 8 ročného Lamberta Ishimwe-ho z Rwandy, ktorá sa nachádza na východe Strednej Afriky.

Vďaka naším príspevkom, tento chlapec narodený 1.1. 2013 chodí do školy, má k dispozícii dostatok jedla a dostáva základné očkovania. Mesačne mu posielame peniaze, minimálna suma je 16 eur. Za mesiac september sa vyzbieralo 30 eur. Prispieť môžu všetci študenti nášho gymnázia na číslo účtu: SK38 5600 0000 0071 8418 7034 variabilný symbol: as4269-Prima banka. Všetkým prispievateľom pekne ďakujeme, spoločne dokážeme zmeniť aspoň jeden život k lepšiemu.

[Paulína Haršániová; foto: Adopcia srdca; net]