Na našej škole sa potuluje nespočetné množstvo talentovaných ľudí. Nezáleží aký talent kto ukrýva, ani koľko ho dostal do vienka, záleží na tom, či ho ukáže svetu alebo si ho nechá pre seba. A žiaci z III.A sa rozhodli skúsiť sa zahrať na nadrealistických básnikov, a hľa, ako sa im to podarilo!

 

hľadiaca Luna

vidím modrý svet

88 priateľov

svetlo padá z oblohy

vyslovím svoje prianie

veľká mama stráži mláďa

oceán svetiel hore nohami

cítim sa hlucho

až na zvuk zveri

útočiaci býk

kryjúci sa Orion

vychádza tá veľká hviezda

počuť zvuky z kurníka

[Erik Lenický, III.A]

 

Hľadím do ohňa a pozorujem splašené stádo plameňov,

v očiach iskry a záblesk nádeje na dosah,

za tmy pred strachom z tajomného neznáma skrývam sa.

Do dlaní ustráchanú tvár ponáram,

minúty či hodiny bežia predo mnou,

ranné zore tíši moje strachy.

Znovu deň utieka sa pred nocou,

praskajúce drevo šepká tichu tajomstvá,

zvedavosť ma zmáha túhou poznania…

[Ema Hojgrová, III.A]