Aj keď sa mnohí z nás na začiatku nazdávali, že tento školský rok nebude koronavírusom ovplyvnený tak, ako ten minulý, opak sa stal pravdou a my všetci sme sa museli prispôsobiť množstvu zmien, ktoré v našom živote nastali. Kvôli bezpečnostným opatreniam a nariadeniam, ktoré dôsledkom pandemickej situácie pribúdali sa postupne rušilo množstvo akcií, či už stužková, imatrikulácie alebo prezenčná podoba rôznych súťaží. Postupom času sa však mnoho z nás začalo zaujímať o to, ako to bude so samotnými tohtoročnými maturitami.

Maturitná skúška je v živote každého jedného stredoškoláka veľmi dôležitou udalosťou, no vzhľadom na pandemickú situáciu sa 4. januára oznámilo zrušenie externej časti maturít a následne 22. marca zrušenie internej časti maturít. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, ktorý taktiež oznámil, že známka za internú časť maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti taktiež dostali možnosť absolvovať dobrovoľnú maturitu. Rovnako sa otázka maturít vyriešila aj v minulom školskom roku.

Táto informácia vyvolala vo všetkých z nás vzhľadom na situáciu zväčša pozitívne dojmy a názory. Ako to však vidia naši samotní maturanti a ostatní študenti Golianka?

Väčšina stredoškolákov študujúcich na Golianku sa zhodla na tom, že aj napriek komplikáciám spôsobeným dôsledkom dištančného vzdelávania sa naša škola snažila svojim zodpovedným prístupom pripraviť všetkých maturantov na maturitnú skúšku čo najviac. „Podľa mňa boli všetci učitelia ústretoví, snažili sa nám vyhovieť a online hodiny vyzerali takmer ako tie prezenčné,“  tvrdí maturantka z našej školy, ktorá sa od začiatku ročníka pripravovala na prijímačky na vysokú školu, čo sa zlučovalo aj so samotnou prípravou na maturitu. Niektorí zo študentov však pocítili rozdiel v prezenčnej a dištančnej príprave na maturitu výraznejšie a obavy z blížiacej sa maturity spojené s neistotou,  ktorú do poslednej chvíle mnoho z nás prežívalo zabezpečili stres nejednému maturantovi.

Stres bol však vďaka zrušeniu maturitných skúšok nahradený následnou radosťou a spokojnosťou  väčšiny študentov, ktorí veria, že toto riešenie bolo najlepším možným riešením v situácii, v ktorej sa maturanti z celého Slovenska ocitli. „Tohtoročné zrušenie maturít vnímam pozitívne, pretože naša situácia bola diametrálne odlišná v porovnaní s minuloročnými maturantmi, keďže sme boli doma  skoro rok. Aj keď mne osobne dištančné vyučovanie vyhovovalo a cítil som sa dostatočne pripravený, myslím, že som bol skôr výnimkou,“ tvrdí maturant Samuel, ktorý bral dištančné vyučovanie ako osobnú výzvu, no zrušenie maturít ako správne riešenie v tohtoročnej situácii. Aj keď Golianko pristupovalo k príprave na maturitu podľa našich študentov veľmi zodpovedne, veľa z nich si všimlo, že množstvo študentov z iných stredných škôl pocítilo nedostatočnú prípravu na maturitu aj vďaka nedostatku praxe počas dištančného vzdelávania: „Moja kamarátka, ktorá študuje na odbornej strednej škole sa vôbec necítila dostatočne pripravená, keďže praktické vyučovanie na jej škole tento školský rok neprebiehalo plnohodnotne. Na mnohých školách sa kvôli dištančnému vzdelávaniu dokonca študenti necítili pripravení ani z teoretickej stránky. Preto si myslím, že zrušenie maturít bolo spravodlivé a férové ku všetkým študentom na Slovensku.“

Aj keď väčšina študentov vníma zrušenie tohtoročných maturitných skúšok pozitívne, mnoho z nich prišlo s rôznymi nápadmi, ako sa ich zrušeniu dalo predísť či ako by sa maturity mohli v nasledujúcich rokoch vylepšiť. K celkovému zrušeniu maturít s veľkou pravdepodobnosťou už nedôjde, no brať pri maturitách do úvahy aj celkový priemer známok za celé štúdium sa mnohým študentom zdá ako dobrý nápad.

Názorov na zrušenie tohtoročných maturít je naozaj veľa, no jedno je isté – maturanti to tento rok nemali ľahké. Aj keď sa maturity zrušili, prijímačky na vysoké školy, na ktoré sa počas školského roka naši študenti pripravovali ich neminuli a my na nich môžeme byť naozaj hrdí. Preto im želáme veľa šťastia a my ostatní, ktorých maturity ešte len čakajú v nasledujúcich školských rokoch uvidíme, ako budú vyzerať a do akej podoby sa počas nasledujúcich rokov dostanú.

[Natália Labovská; foto: net]