Aj napriek náročnosti dištančného vzdelávania sa viacerí študnti odhodlali reprezentovať naše gymnázium v okresných a krajských kolách rôznych predmetových olympiád. Nadaní žiaci sa s pomocou vyučujúcich svedomito pripravovali a hodiny, ktoré  venovali štúdiu, sa im vrátili v podobe vynikajúcich výsledkov. Radi by sme vám preto predstavili tých najúspešnejších, ktorí si počas tohto školského roka svojimi vedomosťami vybojovali najlepšie umiestnenia.

Biológia

Katarína Vojteková

Podľa Kataríny Vojtekovej mala tohtoročná online biologická olympiáda veľa výhod. Keďže praktická časť bola kompletne virtuálna, súťažiaci sa nemuseli zaoberať laboratórnymi pomôckami,

a preto svoje znalosti mohli testovať z pohodlia domova. Potrebný bol jedine interne a, samozrejme, množstvo vedomostí, o ktorých kvalite svedčí aj umiestnenie našej reprezentantky, ktorá

Anna Dukesová

na okresnom kole získala skvelé druhé miesto a zaistila si tak postup do krajského. Žiačka IV.KA triedy tvrdí, že hoci je lockdown pre všetkých niečo nové, je zaň vďačná – dal jej možnosť súťaženia v netradičnej forme a skúsenosť, ktorá jednoznačne stála za to. Jedinou nevýhodou bol pre ňu nadbytočný stres spôsobený časovo limitovaným testom, nakoľko umiestnenie jednotlivca v celkovom poradí záviselo aj od času odoslania vypracovaných úloh. Na druhej strane bolo toto obmedzenie taktiež prospešné, pretože sa ním minimalizovala možnosť podvádzania a súťažiacim neostávalo nič iné, než sa plne sústrediť na zadané otázky, ktoré mali pred sebou.

Tento školský rok je už piaty v poradí, v ktorom Anna Dukesová (VI.SXA) riešila túto predmetovú olympiádu. Rada sa na ňu pripravuje, pretože ju biológia fascinuje, aj keď to podľa jej slov rozhodne nie je ľahké – na úspešné riešenie sú potrebné vedomosti nad rámec strednej školy a znalosť práce s grafmi. Hoci o svojich schopnostiach niekedy  pochybuje, začiatkom  marca sa umiestnila na skvelom prvom mieste v krajskom kole súťaže, a tak postúpila do celoslovenského.

Chémia

Agáta Chovancová

 Agáta Chovancová sa rozhodla zúčastniť chemickej olympiády najmä zo zvedavosti. Bol to jej prvý pokus a sama vraví, že ju postup zo školského kola do okresného prekvapil. Správa o postupe do krajského kola bola teda podľa žiačky z I.AJ naozaj nečakaná. Keďže všetky kolá prebiehali online formou,

Jakub Remeň

praktická časť olympiády sa nemohla realizovať. Simulované praktické úlohy boli pre ňu ale dobrou náhradou a spolu s teoretickou časťou dokázali dobre otestovať vedomosti všetkých účastníkov. Naša reprezentantka si vďaka svojim znalostiam medzi rovesníkmi vybojovala skvelé druhé miesto.

Chemickej olympiády sa Jakub Remeň (I.AJ) zúčastnil už po druhýkrát, bohužiaľ, opäť dištančne. Súťaž zloženú z teoretickej a praktickej časti zvládol výborne – z okresného kola si odniesol prvé miesto s postupom. Hoci sa praktická časť nekonala tak ako v predošlých ročníkoch organizovaných pred pandémiou, Jakub dúfa, že si raz bude môcť zasúťažiť i prezenčne a vyskúšať si tak všetky možné pokusy naživo.

Jazyky

Ivan Ambrózi

Ruský jazyk stále patrí k tým, o ktoré majú žiaci pomerne veľký záujem. Svedčia o tom veľmi pekné umiestnenia Sáry Ďurišovej (IV.B) a Ivana Ambróziho (I.C), ktorí

Sára Ďurišová

v krajskom kole vo svojich kategóriách obaja získali štvrté miesta. Sára sa cudzie jazyky učí veľmi rada, no ruský, ktorý študuje už od šiesteho ročníka základnej školy, je jej najobľúbenejší. Ivan sa mu taktiež rád venuje, keďže ho zatiaľ nepovažuje za náročný. Chcel by sa vedieť plynule dohovoriť a v budúcnosti využiť svoje znalosti pri cestovaní.

 

V krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka nás reprezentoval Pavol Pánisz. „Na ceste k prvenstvu v nemalej miere prispelo aj to, že môj dlhoročný

Pavol Pánisz

rival Teodor z novozámockého gymnázia po desiatich rokoch konečne nebol v mojej kategórii,“ vyjadril sa. Významne mu taktiež pomohla pani profesorka Civáňová, ktorá zariadila konverzačné hodiny so Selmou, žiačkou na výmennom pobyte z Nemecka. Zaslúžené prvé miesto ho jednoznačne veľmi potešilo a svoje znalosti plánuje využiť aj po skončení štúdia na našom gymnáziu.

 Žiak V.AJ triedy sa však nevenuje iba nemčine – tento školský rok sa zúčastnil aj olympiády z anglického jazyka. V krajskom aj celoslovenskom kole súťaže vyhral prvé miesta, čo je jednoznačne nezabudnuteľný úspech. Jeho vďaka patrí najmä lektorovi Samovi a pani profesorke Szombatovej, vďaka ktorej mohol navštevovať hodiny CAE v jazykovej škole gymnázia.

Hviezdoslavov Kubín

Lea Hadnagyová

Vo februári sa uskutočnilo každoročné školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde študenti rôznych ročníkov predviedli výnimočné výkony, ktoré priniesli príjemný umelecký zážitok všetkým zúčastneným.

Prvé miesto v prednese prózy si tento rok odniesla Lea Hadnagyová s ukážkou od Ayelet Gundar-Goshen. Žiačka IV.B triedy, ktorá sa prednesu a divadlu venuje už viac

Daniel Badi

než päť rokov, považuje Hviezdoslavov Kubín za skvelú príležitosť na načerpanie inšpirácie od množstva mladých šikovných ľudí s rôznorodými ukážkami a štýlmi prednesu.

V kategórii poézie si prvenstvo zaslúžil Daniel Badi, ktorý sa tento rok rozhodol zarecitovať viacero básní s rôznymi témami. Rozhodol sa, že vhodná bude montáž s názvom Nikde, ktorá je súhrnom niekoľkých básní rôznych autorov. Založená bola na pocitoch lásky, zrady a sebapoznania. „Teším sa, že budem mať možnosť predniesť svoju montáž aj v ďalšom kole,“ vyjadril sa. Študent z III.AJ  je rád, že sú v našej škole vnímané aj trochu kontroverznejšie témy poézie, a hoci bola podľa neho konkurencia obzvlášť silná, prvé miesto mu robí veľkú radosť.

Sme hrdí, že naše gymnázium navštevuje množstvo výnimočných ľudí, ktorí ho svojimi schopnosťami reprezentujú medzi ostatnými školami v rôznorodých súťažiach. Všetkým im prajeme veľa šťastia, motivácie a odhodlania na ceste k ďalším úspechom!

[Kristína Lidiková; foto: súkromné archívy, net]