Pomoc seniorom počas Vianoc

Obdobie Vianoc je vždy spojené s množstvom príprav a plné očakávaní. Všetci sa tešíme, že tie najkrajšie sviatky v roku strávime s rodinou. No sú i ľudia, ktorí si čaro rodinného kruhu pri štedrovečernom stole neužijú. Sú to naši seniori v zariadeniach sociálnych služieb odlúčení od rodiny.  Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok  je najušľachtilejšou zbierkou vroku, ktorá toto obdobie pomohla našim seniorom  spríjemniť. Tento rok bol náročnejší ako tie predošlé. Nielen seniori  v zariadeniach domovov dôchodcov boli odlúčení od rodiny v týchto ťažkých časoch, ale i viacerí z násNo je obdivuhodné, že i v čase pandémie sa našlo mnoho ľudí, ktorí otvorili svoje srdcia v  predvianočnom období, venovali svoj čas, energiu a lásku  pripravovaním krabičiek pre deduškov a babičky.

 

 

Vyzbieraných až 1030ks krabičiek

Krabičky plné lásky adresované prijímateľom vyčarili veľkú radosť a šťastný úsmev na ich tvárach. Videli sme  radosť v očiach detí i dospelých, ktorí krabičky nosili,  počuli sme ich tešiť sa z obdarovania iných. Zase sa potvrdilo, že vianočné obdobie charakterizuje  pokoj, láska a dobré skutky ľudí s veľkým srdcom. Naši študenti, rodičia, vedenie školy, pedagógovia a zamestnanci nám  aj v tomto neľahkom období ukázali, aké veľké dokáže byť ich srdce. Veď to nám hovorí i počet krabičiek, ktoré sme vyzbierali, 1030 ks. Obdarovali  sme nimi 10 domovov dôchodcov, 8 v Nitre a2 v Močenku. Vyčarili sme úsmev na tvári i pacientom na oddelení onkológe a oddelení Covidu v Nitre.  Nečakaný darček pripravený z lásky im pomohol aspoň na chvíľu spríjemniť ťažké dni s chorobou. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že najúčinnejšou zbraňou a liekom počapandemickej situácie je láska, pomoc v núdzi a súdržnosť medzi ľuďmi. 

 

 

Spoločná pomoc zviditeľnená v TV CENTRAL

Je neskutočné, koľko lásky v krabičkách sme spoločnými silami vyzbierali. Veríme, že dobro, ktoré sa projektom už 2.rok na našej škole šíri, Vás bude sprevádzať celým životom.

Pozrite si zosrih reportáže tu.  

 

 

 


[Dominik Čačík; foto: Dominik Čačík, PaedDr. Ingrida Jakubičková