Expedícia striebornej úrovne

Najprv by som rada zjednodušene vysvetlila, o čo vlastne v DofE ide, čo je jeho hlavným cieľom a o čo sa tento program usiluje.

Program DofE založil v roku 1956 vojvoda z Edinburgu manžel britskej kráľovnej Alžbety II. princ Philip a vedúci prvej úspešnej expedície na vrchol Mount Everestu Kurt Hahn. Vďaka svojej jedinečnosti si rýchlo získal popularitu a postupne sa rozšíril až do 144 krajín sveta. Na Slovensko sa dostal v roku 2007.

Ceny vojvodu z Edinburgu je možné zúčastniť sa na troch úrovniach rôznych náročností –  bronzovej, striebornej a zlatej. Účastníci sa  zdokonaľujú v troch oblastiach – talent, šport a dobrovoľníctvo.

Jedna z vecí, ktoré ma na DofE oslovili, je, že kategórie, v ktorých sa rozhodneme zdokonaľovať sa, si vyberáme sami podľa našich osobných záľub a potrieb. Taktiež je pravdou, že s mnohými aktivitami by sme bez DofE ani nezačali. Mnohí z nás si popri neodkladných školských povinnostiach nevedeli pre iné záľuby vyčleniť čas. A v mnohých prípadoch sme i sami seba prekvapili tým, v čom sme sa napokon našli. Napríklad ja som nemala pozitívny  vzťah k športu, vždy som ho robila nasilu, musela som sa do športových aktivít nútiť. Vďaka DofE som sa dostala k joge, s ktorou pokračujem dodnes. Podobné zážitky majú bez pochýb i ostatní účastníci DofE.

Expedícia bronzovej úrovne

Keď už hovoríme o prekonávaní seba samého, nedá mi nespomenúť  DofE expedíciu –  neoddeliteľnú časť programu. Viacerí z nás si nevedeli predstaviť prežitie noci v prírode. No prekonali sme svoj strach a na konci expedície sme mali super pocit z vlastnej odvahy. Veľa nás naučilo i plánovanie expedície, ktoré jej predchádzalo. Ak sme chceli byť úspešní, bolo potrebné každému členovi tímu prideliť určitú úlohu, ktorú si musel zodpovedne plniť nielen kvôli sebe samému, ale najmä pre dobro celého tímu. V praxi sme sa naučili team-buildingu, čiže spolupráci v kolektíve, ktorá je dnes veľmi cenená a zíde sa nám i v budúcom zamestnaní. Naša individualita má poslúžiť potrebám celého tímu. Napríklad bolo potrebné správne naplánovať trasu cesty, postarať sa o dostatok potravy, liekov, prichystať stan, založiť oheň.
https://www.instagram.com/p/CFHFSClgv5c/

A to ma vedie k ďalšej vlastnosti správneho ,,dofáka´´– disciplíne. Som si istá, že nehovorím len za seba, ak poviem, že nás ju DofE naučilo. Pre úspešné plnenie úloh v kategóriách, ktoré sme si zvolili, bolo potrebné vedieť si správne zadeliť čas. V našom týždennom harmonograme sme si museli urobiť miesto nielen pre školské povinnosti, ale i pre tri DofE kategórie, v ktorých sme sa rozhodli zdokonaľovať sa. Nie vždy to bolo ľahké, no snaha sa vyplatila.

Ďalšou skvelou stránkou DofE spoznanie spolužiakov i mimo tradičného školského prostredia a upevnenie kamarátstiev. Mnohokrát som zistila, že ľudí, s ktorými trávim väčšiu časť môjho dňa, v skutočnosti ani nepoznám. Príležitosť zmeniť to nám dáva DofE. Najmä expedícia odhalila prekvapivé vlastnosti a schopnosti našich spolužiakov.

DofE zvýšilo našu dôveru v seba samého a v naše schopnosti. V mnohých prípadoch bolo potrebné vystúpiť z našej

Expedícia striebornej úrovne

komfortnej zóny – realizovať telefonát, zabezpečiť si mentora, iniciovať konverzáciu, ponúknuť pomoc, stretnúť sa s neznámymi ľuďmi či prespať v prírode.

Cena vojvodu z Edinburghu nás primäla k tomu, aby sme sa nadchli pre činnosti, ktoré sa nám dovtedy zdali nezaujímavé a nepotrebné. Program je dobrou skúškou našej zodpovednosti a vytrvalosti. Taktiež bolo potrebné prekonať vlastné sily a bariéry, čo nie je možné bez chuti prekonať svoje limity. V neposlednom rade sme sa naučili, že dôvera v seba samého a naše schopnosti je to, na čom naozaj v živote záleží.

Ak chcete sledovať našu aktivitu, dajte nám follow na Instagrame! instagram.com/gymgol_dofe/

[Paula Barthová; foto: net ]