Deň aktivít pre bilingválnych študentov

Dňa 04.10.2022 si pre žiakov bilingválnych tried pripravili členovia PK Informatiky zaujímavé aktivity na rozšírenie ich znalostí, podporu záujmu a rozvoja kritického myslenia v rôznych oblastiach informatiky. Žiaci sa zúčastnia aktivít na hodine informatiky podľa svojho rozvrhu.