ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Slávnostné ukončenie školského roka

Po náročnom školskom roku plnom výziev a úspechov sa dňa 28.6.2024 konalo slávnostné ukončenie školského roka.

Slávnosť sa začala o ôsmej hodine na školskom dvore. Po nástupe učiteľov a žiakov zaznela štátna hymna Slovenskej republiky, po ktorej sa slova ujala riaditeľka školy RNDr. Zuzana Hurtová. Vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihla profesionalitu a obetavosť učiteľov, ktorí sa počas celého roka venovali žiakom školy a pomáhali im dosahovať čo najlepšie výsledky. Zároveň sa poďakovala školskému parlamentu za ich prínos do života školy prostredníctvom množstva aktivít pre žiakov v uplynulom školskom roku, redakčnej rade školského časopisu Ozvena, žiakom zapojeným do Dofe a tiež dobrovoľnému hasičskému zboru nášho gymnázia.

Po príhovore nasledovalo oceňovanie najlepších žiakov gymnázia. 41 žiakov si prevzalo pochvalu riaditeľkou školy za vynikajúce študijné výsledky a úspechy v súťažiach a olympiádach. Následne 30 najúspešnejších žiakov školy získalo ocenenie študent roka spolu s finančnou odmenou 100 Eur, ktorými im prispela Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra.

Na záver riaditeľka školy ešte raz poďakovala nielen pedagógom, ale i ostatným zamestnancom gymnázia za ich prácu a plynulý priebeh celého školského roka a zaželala všetkým žiakom krásne a zaslúžené prázdniny plné oddychu, zábavy a načerpania nových síl do budúceho školského roka.