ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Cez akademický týždeň sme organizovali pre žiakov 3. ročníka a septimy záverečný Kurz ochrany života a zdravia v troch blokoch na území mesta Nitry a blízkom okolí.
Každý blok trval jeden deň. V prvom bloku žiaci absolvovali prednášku o poskytovaní prvej pomoci, kanoistiku a kajakárstvo na rieke Nitra pričom si zopakovali základy vodáctva.
V druhom bloku absolvovali turistický pochod na vrch Zobor, následne po hrebeni k Drážovskému kostolíku a späť. Zároveň si zopakovali poznatky z topografie.
V treťom bloku sa zdokonalili v streľbe zo vzduchových zbraní a zopakovali si poznatky z civilnej ochrany obyvateľstva.