ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
PROJEKTOVÝ DEŇ CUDZÍCH JAZYKOV K 105. VÝROČIU ZALOŽENIA ŠKOLY

"Učiť sa ďalší jazyk neznamená len učiť sa inak pomenovať tie isté veci, znamená to aj, naučiť sa o tých istých veciach premýšľať iným spôsobom." – Flora Lewis, americká novinárka
Šikovní študenti nášho gymnázia si pripravili projektový deň cudzích jazykov, ktorého témou bolo 105. výročie založenia školy. Žiaci preukázali, že dokážu plynule komunikovať v nemeckom, španielskom a ruskom jazyku. Tímová práca, vzájomná kooperácia a schopnosť odprezentovať projekty pred publikom bola pre študentov výzvou, ktorú výborne zvládli a môžu byť na seba hrdí.
III. B
O. Urdzik RUJ, V. Lukács RUJ, E. Suchá NEJ, E. Bartová RUJ, B. Benczová ŠPJ

IV. AJ
S. Kapusníková ŠPJ, B. Ďuríková NEJ

V. KNA
T. Matejov NEJ

Študenti z II. AJ A. Sitár, S. L. Megová, J. Kasáš, L. Obuchová odprezentovali projekt vo forme kalendára so 105 okienkami, ktoré obsahovali nemecké slová spojené so vzdelávaním. Na záver zarecitovali báseň v nemeckom jazyku, ktorú sami zostavili. Všetkým študentom, ktorí sa podieľali na dnešnom projektom dni ĎAKUJEME za skvelú reprezentáciu

Pani riaditeľke RNDr. Z. Hurtovej a pani zástupkyni PaedDr. Z. Kreškócziovej Baráthovej ďakujeme veľmi pekne za podporu
"Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere."– Frank Smith, anglický jazykovedec

PaedDr. Simona Ballayová