ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Rozlúčka s maturantmi


V piatok dňa 10.5.2024 sme sa za slnečného počasia slávnostne rozlúčili s našimi maturantmi, ktorých v týždni od 20.5.2024 čakajú ústne maturitné skúšky. S tablom v rukách, v slávnostnom oblečení, za sprievodu triednych paní profesoriek, sa pred nás postavilo 5 tried maturitného ročníka: VIII.OKA, V.AJ, IV.A, IV.B a IV.C.
Zástupcovia jednotlivých tried sa vo svojom príhovore poďakovali vedeniu školy, triednym pani profesorkám i jednotlivým vyučujúcim za všetku námahu, ktorú vynaložili pri práci s nimi počas školského roka a pri ich príprave k maturitnej skúške.
Priestor dostali i zástupcovia tretieho ročníka, ktorí sa s maturantmi rozlúčili za všetkých žiakov školy.
Riaditeľka školy RNDr. Zuzana Hurtová vo svojom slávnostnom príhovore popriala maturantom veľa šťastia pri maturitnom stole a zároveň ocenila žiakov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v písomnej časti maturitnej skúšky. Pochvalu od riaditeľky školy získali študenti maturitného ročníka, ktorí v priebehu štúdia dosahovali výborný prospech a umiestnili sa na popredných miestach v predmetových súťažiach a olympiádach.
Následne maturanti dostali priestor, aby sa osobne poďakovali svojim pedagógom a odovzdali im kvety na znak vďaky za ich obetavú prácu.
Záver slávnosti patril prechodu maturantov pomyselnou bránou školy, kde od svojich spolužiakov dostali symbolickú kartu života, ktorá im má pripomínať krásnu známu myšlienku:
„Nie je dôležité, aké karty v živote dostaneš, ale ako s nimi dokážeš hrať.“