ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Informatický biatlon

Vážené kolegyne, kolegovia, žiaci, vážení rodičia.
Minulý týždeň, v dňoch od 22.4. do 26.4., si PK Informatiky pripravila k nadchádzajúcemu 105. výročiu školy pre žiakov prvých ročníkov 4-ročného a 5-ročného gymnázia Informatický biatlon, kde si žiaci mohli teoretické poznatky vyskúšať v praxi a to v jednej z fundamentálnych oblastí informatiky- skladania počítačov a v druhej, pokrokovejšej- robotike. V skupinovej práci si žiaci okrem praktických zručností rozvíjali aj kooperatívne a prosociálne kompetencie, na ktoré sa v súčasnosti kladie veľký dôraz.