ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
,, Bez tolerancie sa náš svet premení v peklo.“ F. Dürrenmatt
11. 04. – 12. 04. 2024 sa študenti III.A, III.B, III.C a VII.SPA zúčastnili odbornej exkurzie Osvienčim, počas ktorej absolvovali prehliadku koncentračného tábora Oswiecim (Auschwitz I.) a KT Brzezinka (Auschwitz II.) spojenú s odborným výkladom. Kultúrnym zážitkom a vedomostným obohatením bola prehliadka Starého mesta Krakow, kráľovského paláca Wawel v Krakowe, Jagelonskej univerzity, Mariackej baziliky, Rinku glovného a ďalších historických objektov. Výnimočným zážitkom bola aj návšteva soľnej bane vo Wielicke. Výchovno-vzdelávací cieľ odbornej exkurzie sa naplnil – študenti pochopili nevyhnutnosť a dôležitosť boja proti rasizmu, nacizmu, antisemitizmu, extrémizmu, xenofóbii – proti všetkým formám intolerancie i diskriminácie.