ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
26. januára 2024 sme otvorili brány a privítali na pôde školy 569 žiakov, ktorí sa budú v najbližšom prijímacom konaní uchádzať o prijatie na našu školu. Okrem dôležitých informácií k jednotlivým formám štúdia mali žiaci možnosť vidieť priestory školy – jazykové učebne, učebne informatiky, odborné učebne na prírodovedne predmety, telocvične, posilňovňu, .... Na stanovištiach v učebniach bolo pre žiakov pripravených množstvo aktivít a súťaží. Informácie mali možnosť žiaci získať aj od sprevádzajúcich gymnazistov zo školského parlamentu, ktorí výhody štúdia na Golianku práve prežívajú. Ďakujeme všetkým účastníkom. Bolo nám potešením prežiť tento predvíkendový deň spolu s vami.