ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
V rámci Týždňa vedy sa na hodinách fyziky v triedach I.PA a II.SA uskutočnili súťaže tímov. Študenti si pri riešení rôznych úloh zameraných na rozvoj praktických a digitálnych zručností vyskúšali aplikáciu získaných poznatkov. Členovia najúspešnejších tímov získali sladkú odmenu.