ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Folklórne popoludnie, výlet do Bratislavy s návštevou hradu Devín, scavenger hunt v historickom centre Nitry, pevnosť Boyard s otázkami o Európskej Únii v réžii našich EU ambasádorov, rodinný večer s tradičnými jedlami a mnohé ďalšie- to sú aktivity, ktoré sme pripravili pre našich hostí z Fínska, Kouvoly a Španielska, Valencie. Tieto dve skupiny žiakov so svojimi učiteľmi našu školu navštívili v rámci svojej mobility Erasmus+ v týždni od 16. do 21. októbra 2023. Spolu s nimi sme pracovali na témach ako kultúra európskych krajín, ekológia a európske občianstvo. Rodiny našich žiakov otvorili našim hosťom svoje domácnosti a ukázali im povestnú slovenskú pohostinnosť, aby mohli spoznať naše zvyky, tradície ale aj slovenskú kuchynňu.
My sa už veľmi tešíme na návštevu Valencie vo februári a Kouvoly v apríli 2024.