ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Vážení študenti,
dávame vám do pozornosti ponuku krúžkov na záujmové vzdelávanie v školskom roku 2023/2024. Podrobnejšie informácie o jednotlivých krúžkoch získate na paneloch vo vestibule Gymnázia, Golianova 68, Nitra alebo komunikáciou s vedúcimi jednotlivých krúžkov.
Na krúžok sa prihlasujete odovzdaním podpísaného vzdelávacieho poukazu vedúcemu krúžku najneskôr do 14.09.2023 (štvrtok).
Vzdelávacie poukazy môžete použiť aj v študentských kurzoch Jazykovej školy Gymnázia, Golianova 68, Nitra.