ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Slávnostné otvorenie školského roka

Dnes sa po dvojmesačných letných prázdninách opäť otvorili brány našej školy, aby privítali známe tváre, ale i tváre našich nových prvákov, ktorí nastúpili do osemročnej, štvorročnej i päťročnej formy štúdia. Slávnostné otvorenie školského roka sa začalo štátnou hymnou Slovenskej republiky. Po nej sa rodičom, učiteľom i žiakom prihovorila riaditeľka školy RNDr. Zuzana Hurtová, ktorá všetkých privítala a oboznámila s tým, čo nás v tomto školskom roku čaká. Svojou návštevou nás poctil i pán Ing. Štefan Štefek, poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Nitra, člen rady školy gymnázia, ktorý poprial žiakom všetko dobré v nastávajúcom školskom roku a našej škole zaželal, aby si udržala takú vynikajúcu úroveň a výsledky ako doteraz. Následne pani riaditeľka odovzdala certifikáty žiakom, ktorí v našej jazykovej škole úspešne vykonali skúšky Cambridge. Potom sme si za potlesku predstavili nových triednych učiteľov prvých ročníkov spolu so žiakmi, ktorí nastupujú do jednotlivých tried. Úvodný deň školského roka sa niesol v znamení odhodlania pustiť sa do získavania nových vedomostí, a tak osobnostne a vzdelanostne rásť. Všetci si želáme, aby sa toto odhodlanie nieslo celým týmto školským rokom.