ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Informácia pre rodičov žiakov prímy až kvarty a 1AJ (týka sa iba žiakov, ktorí boli prijatí z 8. ročníka ZŠ).

S účinnosťou od 01.09.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu") poskytnúť na dieťa, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej len rodič), písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.
Ak máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre Vaše dieťa od 01.09.2023, je nevyhnutné požiadať o túto dotáciu, a to výlučne prostredníctvom Edupage (prihlásením cez rodičovské konto), a to na tlačive NÁVRATKA, ktorú žiadame odoslať najneskôr 18.8.2023.
Podrobnejšie informácie vo Vašej schránke EDUPAGE, alebo TU.