ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
OZNAM ŠJ

Na základe VZN NSK č. 1/2022 riaditeľka školy upravuje výšku stravného od 1.3.2023 v druhom finančnom pásme, t. j.:

stravníci 11-15 roční ( I.PA, II.SA, III.TA, IV.KA )
potraviny 1,70 + réžia 0,30 = spolu 2,00 € za obed

stravníci 15-19 roční ( V.KNA,VI.SXA, VII.SPA, VIII.OKA, všetky ročníky 4- a 5- ročné štúdium )
potraviny 1,90 + réžia 0,30 = spolu 2,20 € za obed


Pri platbe trvalým príkazom na č. účtu SK82 8180 0000 0070 0031 1871 je potrebné upraviť sumu úhrady
stravníci 11-15 roční - 40,00 € mesačne
stravníci 15-19 roční - 44,000 € mesačne


Prosíme rodičov, ktorí uhrádzajú stravu trvalým príkazom, aby si zmenili sumu na úhradu už vo februári ( platba na marec ), najneskôr v marci ( platba na apríl ).

Ďakujeme za pochopenie