ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Valentínska kvapka krvi na Golianku
Darovanie krvi je jednoduchý a bezpečný spôsob, ako výrazne zmeniť životy ľudí. S prichádzajúcim Valentínom sa naši študenti a zamestnanci školy, 9. februára rozhodli darovať v kvapke krvi i trochu lásky. Táto kvapka následne putuje a rozdáva ďalšie šance, úsmevy- s ktorými odchádzalo i mnoho z nás. Možnosť pomoci druhým sme mali priamo v priestoroch nášho Golianka, kde darovalo krv 51 darcov, mnoho z nich bolo prvodarcov,
Veľká vďaka patrí nielen všetkým darcom a ochotným študentom, ktorí pomáhali pri organizácii tejto akcie a boli psychickou oporou našim darcom, ale aj odbornému a milému personálu z NTS, ktorý celú akciu vždy spríjemní.