ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Grantový program Nadácie Tatra banky - Vzdelávanie pre stredoškolákov 2023

Prostredníctvom grantového programu Vzdelávanie pre stredoškolákov Nadácia Tatra banky rada podporí najlepších slovenských študentov stredných škôl (hlavne gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou), aby na zahraničných školách a v iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia vo svojom budúcom vzdelávaní sa, ako aj v budúcom živote na Slovensku.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi, so súťažami či s turnajmi mladých vedcov, s jazykovými kurzmi…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.


Termín otvorenia: 16. januára (pondelok) 2023
Termín odovzdania projektov: 27. februára (pondelok) 2023
Celková suma grantu: 20 000 EUR
Maximálna výška podpory: 1 500 EUR

Viac informácii o programe, kritériá programu a odkaz na registráciu do programu nájdete na https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-stredoskolakov/