ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 7. 11. – 11. 11. 2022

Ďalšie sprievodné akcie :
PK CHE : Chemický náboj celoslovenské finále v Bratislave, 4 tímy 11.11.2022
Beseda o chemickom inžinierstve – FCHPT STU Bratislava Ing. Janošovský, PhD. – 8.11.2022