ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Program FLEX

Vážení rodičia, milí študenti.

Od 2.9.2022 je opäť otvorené prihlasovanie na ročný študijný pobyt v USA, ktorý študentom umožní bývať rok v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo. Túto príležitosť majú vďaka výmennému programu Future Leaders Exchange (FLEX), ktorý financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov.

Štipendium pokryje študentom náklady na obojsmernú letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách. Študenti si hradia náklady spojené so získaním cestovného pasu, osobné výdavky nad rámec mesačného štipendia či náklady spojené s nadrozmernou batožinou.

Program je určený pre slovenských študentov 1. a 2.ročníka všetkých stredných škôl, ktorí sa narodili medzi 15.7.2005-15.7.2008 a angličtinu ovládajú aspoň na komunikatívnej úrovni. On-line prihláška je dostupná na odkaze https://ais.americancouncils.org/flex do 13.10.2022. O štipendium môžu žiadať aj študenti so zdravotným postihnutím.

Viac informácií o programe je dostupných na: https://www.slovakia.americancouncils.org/